Advocaat Inken Gielen in Kalmthout, Antwerpen: rechtsadvies en rechtsbijstand

Advocaat Inken Gielen

Uw belang staat centraal

Advocaat Inken Gielen uit Kalmthout (Antwerpen) neemt ruim de tijd voor uw eerste consultatie. Ze bekijkt uw zaak vanuit alle mogelijke standpunten. De slaagkansen worden besproken en overwogen. Inken Gielen is gespecialiseerd met diverse rechtstakken en dient zo een brede waaier diensten aan.

Eén advocaat voor uw hele dossier

Grote kantoren schakelen al te veel advocaten en assistenten in om uw dossier op te volgen. Zo verliezen ze het zicht op het geheel. Zij behartigt uw dossier zelf van begin tot einde, vanaf uw eerste consultatie tot de verdediging van uw belangen voor een rechtsinstantie.

Gespecialiseerd advies

Advocaat Gielen is lid van de balie van Antwerpen. U krijgt een gefundeerd rechtsadvies. Empathie en ervaring zijn belangrijke eigenschappen van een advocaat.

Vaste tarieven

Afhankelijk van de kosten van uw rechtszaak, de duurtijd en de moeilijkheidsgraad berekent zij haar tarief.

Een optie is dat u bij uw eerste consultatie een forfait met Advocaat Gielen overeenkomt. Zij behoudt zich het recht voor om de tariefformule te kiezen.

Maar in beide gevallen komt u nooit voor onverwachte kosten te staan.

Advocaat Gielen: de juiste bijstand voor rechtszaken.

 

Meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op!

De service die wij bieden aan onze cliënten is gebaseerd op twee belangrijke pijlers: gespecialiseerd advies verlenen en de vertegenwoordiging van onze cliënten voor de rechtbanken. Het is ons inziens van het grootste belang dat iedereen die werkzaam is in onze associatie deze twee pijlers perfect beheerst.

 Het opvolgen van een dossier wordt toevertrouwd aan één persoon, vanaf de eerste raadpleging tot en met de verdediging van de belangen voor één van de nationale rechtsinstanties.

Hierdoor wordt het vertrouwen van de cliënt in onze diensten versterkt.